09.deň {----       7.7.2015 - 10. deň : ZARNESTI - ZIZIN       ----}  11.deň

Máme 8km do Zarnesti a po 21km sme v Brane. Stretávame 4 cyklistov z Bardejova. Po frekventovanej štátnej ceste pokračujeme na Rasnov. A cez kopec do Brasova, kde v centre meníme meniaze a nakupujeme. Koniec po 92km za Zizinom.

S prípravou expedície pomohli :

Cyklokuriér ŠVIHAJ ŠUHAJ Nadácia bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu
PREDAJ a SERVIS BICYKLOV, SKI-servis. Bratislava - Ružinov VZ Sport - Vladimír Dostál - bicyklový obchod

PRED EXPEDÍCOU :